Hiển thị kết quả duy nhất

Hóa chất xử lý nước thải

Acid Phosphoric – H3PO4

Hóa chất xử lý nước thải

Acid Sunfuric – H2SO4

Hóa chất xử lý nước thải

Dung dịch Sắt (II) Clorua

Hóa chất xử lý nước thải

Hóa chất khử màu

Hóa chất xử lý nước thải

Javel Natri hypoclorite NaClO

Hóa chất xử lý nước thải

Phèn Nhôm Sunphate

Hóa chất xử lý nước thải

Poly Aluminium Chloride

Hóa chất xử lý nước thải

Polymer Anion

Hóa chất xử lý nước thải

Polymer Cation

Hóa chất xử lý nước thải

Xút vảy NaOH 99%