Showing 1–12 of 19 results

Hóa chất xử lý nước thải

Acid Phosphoric – H3PO4

Hóa chất xử lý nước thải

Acid Sunfuric – H2SO4

Hóa chất xử lý nước thải

Dung dịch Sắt (II) Clorua

Hóa chất xử lý nước thải

Hóa chất khử màu

Hóa chất xử lý nước thải

Javel Natri hypoclorite NaClO

Hóa chất xử lý nước cấp

Muối viên Salt tablets

Hóa chất xử lý nước thải

Phèn Nhôm Sunphate

Hóa chất xử lý nước thải

Poly Aluminium Chloride

Hóa chất xử lý nước thải

Polymer Anion

Hóa chất xử lý nước thải

Polymer Cation

Thiết bị vệ sinh môi trường

Thùng rác Composite 60L