Tư vấn môi trường

Tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ xử lý nước thải, nước cấp.

Tư vấn lập dự án đầu tư các dự án môi trường.

Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi cho các dự án môi trường.

Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Lập Kế hoạch bảo vệ môi trường.

Lập Báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *